Draumar

Fag eg gleiar meg til.
I ei ganske ikkje-prioritert rekkjefølge:

1. Tropisk feltøkologi (utmarksbasert studium på 15 studiepoeng som inneber 4 veker på feltkurs i Tanzania, med tema som ressursforvaltning og økologi i tropiske område i tverrkulturelle arbeidsgrupper)
2. Innføringskurs i naturforvaltning
3. Atferdsøkologi (evolusjonær mekanisme og atferdsstrategiar hjå dyr)
4. Viltbiologi og forvaltning (å forvalte villmark med minst mogleg negative effektar for viltet)
5. Tropisk økologi og biologi
6. Økologisk fordjupningsoppgåve (valgfritt tema!)
7. Vern og forvaltning av norsk natur
8. Tropisk økologi og naturforvaltning
9. Conservation biology

Sannsynligvis kan eg ikkje velje alle. Sånn er livet.

Ting eg gleiar meg til.
I ei relativt ikkje-prioritert rekkjefølge:

1. Reise heim
2. Gifte meg
3. Oppdage Kina, India og Sør-Afrika
4. Feltstudium
5. Eit friår
6. Studere dei kjekke faga
7. Jobbe i WWF e.l.
8. Den dagen eg skal byrje å trene for fullt
9. Når eg har bestått eksamen i etologi, math100 og ex-phil
10. Når eg har funne den norske draume-garden
11. Alpakkafarmen min
12. Reise verda rundt
13. Kjøpe kajakk
14. Ri på hesten min i eit spektakulært, norsk landskapet
15. Sove

Sannsynligvis kan eg ikkje gjere alt. Sånn er livet :-) Sove kan eg.
Men det kan bli interessant uansett, trur eg.

0 Comments:

Post a Comment
 

K2 Modify 2007